PRIVACY STATEMENT COOL @ THE BEACH

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Over ons

De website www.coolcabanas.nl wordt beheerd door Cool @ the beach BV.

Onze gegevens zijn:
Cool @ the beach BV
Laurillardlaan 17a
3723 DL Bilthoven
KvK: 77886364

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u zich online aanmeldt om berichten van ons te ontvangen, ons contactformulier invult, ons een email stuurt of andere aanvragen doet voor één van onze producten, zal aan u gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens slaan wij op in een database.

Met welk doel gebruiken we persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • We gebruiken uw gegevens voor het doel waarvoor u ons deze heeft gegeven, bijvoorbeeld, om informatie over onze producten op te vragen.
  • Wij slaan gegevens over onze klanten en potentiële klanten op in onze klantendatabase. U heeft het recht om bij ons op te vragen of uw naam in onze database staat, en hoe u bent geregistreerd. Mocht u dat willen, dan kunt u ons ook verzoeken uw naam uit de database te verwijderen.
  • Als u aangeeft berichten van ons te willen ontvangen, gebruiken we uw naam en e-mailadres voor het verzenden van nieuws en informatie. U kunt specifiek aangeven of u dit wilt; als u geen nieuws meer wil ontvangen, kunt u zich altijd afmelden via de link onderaan onze berichten of door ons een e-mail te sturen.

Door gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Een aantal van deze gegevens hebben wij noodzakelijk nodig om onze verplichtingen aan u waar te kunnen maken—als we bijvoorbeeld een product aan u versturen, hebben we natuurlijk een contactpersoon en adresgegevens nodig.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Gegevens, die we verkregen hebben via het door een door u ingevuld formulier op onze website worden direct naar ons doorgestuurd per email. Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld tenzij dat nodig is om u direct van dienst te kunnen zijn. Wij delen bijvoorbeeld uw adres met de verzender en / of transporteurs.

Onze website heeft soms geïntegreerde Facebook buttons. Facebook verzamelt hiermee mogelijk ook informatie over uw online surfgedrag. Uw gegevens kunnen door Facebook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Analyse van websitebezoekers

Omdat we graag willen weten wie onze websitebezoekers zijn en hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Dit gebeurt met behulp van analytische cookies. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Wij gebruiken uw surfgedrag zelf niet om u later advertenties te tonen op andere websites.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij u geen informatie meer toesturen. De persoonlijke gegevens worden periodiek opgeschoond. Indien u wilt dat we uw gegevens onmiddellijk verwijderen, kunt u dat via een e-mail kenbaar maken.

De gegevens die wij uitsluitend gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons heeft gestuurd via een contactformulier worden binnen 3 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd. Wij bewaren ook alle correspondentie, omdat we soms dingen beloven waarvan we later willen terugzien wat er precies is besproken.

De gegevens in onze klantendatabase bewaren we ten minste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een per email een inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons verplichten om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u per email een verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 1 week in behandeling nemen. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via hello@coolcabanas.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.